SY89424VZC Datasheet, PDF, Circuit Diagram, Application Notes

SY89424VZC Application,Package,Pin

Application : 5V/3.3V FREQUENCY SYNTHESIZER 60MHz 1GHz

Manufacturer : Micrel Semiconductor

Package :

Pin :


Application : 5V/3.3V FREQUENCY SYNTHESIZER 60MHz 1GHz

Manufacturer : MICREL[Micrel Semiconductor]

Package :

Pin :


SY89424VZC Circuit Diagram And Pic

SY89424VZC Suppliers